Logo

U-Raadwijzer

Logo van U-Raadwijzer, Universiteitsraadsverkiezingen 2020

Welkom

Beste Research Seminar student, welkom bij de U-Raadwijzer! Op deze website vind je een kieswijzer die is opgesteld voor de universiteitsraadverkiezingen die hebben plaatsgevonden van 2 tot 4 juni 2020. De reden waarom je onze kieswijzer nu pas te zien krijgt, is om te voorkomen dat de kieswijzer invloed zou hebben op het verloop van de verkiezingen. Uiteindelijk horen de verkiezingscampagne en het werven van stemmen thuis bij de partijen. We vragen je alsnog de kieswijzer en onze enquête in te vullen, omdat we graag horen hoe jij het ervaart om een kieswijzer te gebruiken. We hechten veel waarde aan jouw mening. Dank je wel!

Disclaimer

Deze kieswijzer is gemaakt als onderzoeksproject voor het vak Honours Research Seminar (HHP3V14001). We willen je vragen deze website niet te delen met andere studenten. De studentenpartijen DVS, PvdUS, UUinActie en VUUR zijn niet betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze kieswijzer. Bij het afwegen van de standpunten hebben we gebruik gemaakt van de verkiezingsprogramma’s van de partijen.

Uitleg

Hieronder staat de kieswijzer. De kieswijzer bestaat uit vijftien stellingen die je kunt beantwoorden met ‘oneens’, ‘neutraal’ of ‘eens’. Na het invullen zie je met welke van de vier partijen jouw antwoorden het meest overeenkomen. Ook kun je na het invullen de standpunten zien zoals die terugkomen in de verkiezingsprogramma’s van de partijen.

Deze kieswijzer is een pilot. We hebben de website ontwikkeld om te laten zien dat het mogelijk is een kieswijzer te maken voor de universiteitsraadverkiezingen. Je antwoorden op de kieswijzer worden niet opgeslagen in een database. Wel vragen we je om na afloop een enquête in te vullen. De antwoorden op de enquête worden gebruikt om de kieswijzer verder te ontwikkelen.

U-Raadwijzer

Start Test

Dit is het einde van de stemwijzer

We horen graag wat je ervan vindt. Daarom vragen we je vrijblijvend deel te nemen aan onze enquête. Bedankt voor de feedback!

Naar de Enquête

Info

Over U-Raadwijzer

Wij zijn Prerna Chaudhary (LAS) en Max van Winden (Nederlandse Taal en Cultuur). Beiden zijn we geïnteresseerd in medezeggenschap op de universiteit. Prerna is zelf actief bij De Vrije Student. Om partijdigheid te voorkomen, hebben we ervoor gekozen dat Max de uiteindelijke selectie van de stellingen heeft gemaakt.

Deze website is gemaakt door Moïse Veldema, honoursstudent en student Kunstmatige Intelligentie. Zonder zijn vaardigheid in programmeren en webdesign was het niet gelukt deze website te realiseren.

Veel gestelde vragen

Waar komen de stellingen vandaan?

De stellingen op de stemwijzer zijn opgesteld aan de hand van de verschillende portefeuilles die worden beheerd door de leden van de U-Raad. Aan de hand van de partijprogramma’s is bepaald hoe de partijen zich tot deze stellingen verhouden. Wanneer een onderwerp niet aan bod komt in een van de partijprogramma’s, is ervoor gekozen het standpunt als ‘neutraal’ mee te wegen.

Waarvoor dient deze kieswijzer?

Deze stemwijzer dient ervoor om studenten te informeren over de standpunten van de studentenfracties van de Universiteit Utrecht. We vinden het belangrijk dat studenten weten wat er allemaal speelt op de universiteit en dat studenten weten op welke manier ze worden vertegenwoordigd in de U-raad. Het draait er niet zozeer om een gebruiker aan een partij te koppelen, als wel de gebruiker aan te sporen zich in de verkiezingen te verdiepen.

Hoe wordt de uitslag bepaald?

Voor elk antwoord dat je invult wordt er een score toegekend aan elk van de vier partijen. Wanneer jij hetzelfde antwoord geeft als een partij krijgt deze partij één extra punt erbij. Als jij eens bent en een partij oneens met een stelling dan zal deze partij geen punten krijgen. Vul jij neutraal in als antwoord? Dan krijgen alle partijen er punten bij. Partijen die eens of oneens waren krijgen dan 0,33 punten en partijen die ook neutraal zijn over de stelling krijgen een halve punt. Na het invullen worden de partijen van hoog naar laag gerangschikt op het aantal punten dat ze hebben gekregen. Het percentage dat je ziet is het deel van de punten van de maximaal behaalbare punten (het aantal stellingen) dat de partij heeft gekregen.

Waar kan ik stemmen? Ga om te stemmen zo snel mogelijk naar de website van de UU en log in met je solis-ID om te zien waarop jij mag stemmen. Stem